Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

PBS Pekala und Partner mbB
belastingadviesbureau

Am Hoppenhof 32
33104 Paderborn

Bevoegde vertegenwoordigers:
Dipl. Finanzwirt (FH) Martin Pekala, belastingadviseur
Nils Hoefer, advocaat, belastingadviseur

Contact

Telefoon: +49 5251/54638-0
Fax: 05251/54638-99
E-Mail: info@pb-steuern.de

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

rechtbank van het handelsregister Essen PR 2718
Uidentificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a wet op de omzetbelasting: DE285267822

Bevoegde toezichthouders en ook bevoegde kamers voor onze professionals zijn:
Kamer van Belastingadviseurs Westfalen-Lippe, Erphostraße 43, 48145 Münster
Kamer van Advocaten Hamm, Ostenalle 18, 59063 Hamm

De partners van PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft gebruiken de juridische beroepstitels "belastingadviseur" en "advocaat". Alle beroepstitels zijn in de Bondsrepubliek Duitsland toegekend.

Beroepsregels voor belastingadviseurs: Wet op het belastingadvies (StBerG), Verordening ter uitvoering van de Regeling voor Belastingadviseurs, Belastingadviseurs en Belastingconsulenten (DVStB), Statuten betreffende de rechten en plichten in de uitoefening van het beroep van belastingadviseur en fiscaal medewerker (Beroepsgedragscode - BOStB), Beloningsreglement voor Belastingadviseurs, Belastingadviseurs en Belastingconsulenten (Beloningsreglement Belastingconsulenten - StBVV). Het reglement kan worden geraadpleegd in de Federale Kamer van Belastingconsulenten onder www.bstbk.de (daar onder downloads/Professioneel recht).

Beroepsregels voor advocaten: Federale Wet op de Advocaten (BRAO), Gedragscode voor Advocaten (BORA), Wet op de beloning van advocaten (RVG), Wet op de specialisatie van advocaten (FAO), Wet op de activiteiten van Europese advocaten in Duitsland (EuRAG), Professionele gedragsregels voor advocaten in de Europese Unie (CCBE Professional Rules of Lawyers in the European Union), Beroepsrechtelijke aanvullingen op de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld (GwG), Verordening inzake de Juridische Adressenlijst en de Speciale Elektronische Juristenpostbusjes. Het reglement kan worden geraadpleegd in de Federale Kamer van Advocaten onder www.brak.de (daar onder Beroepsrecht).

De Duitse wet is van toepassing. Plaats van jurisdictie is Paderborn.

Voor de beroepsactiviteit als belastingadviseur is bij HDI Versicherung AG, HDI-Platz 1, 30659 Hannover een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten zoals vereist door het beroepsrecht. De verzekeringsdekking, met name met betrekking tot het geografische toepassingsgebied, voldoet ten minste aan de eisen van § 67 van de Duitse wet op het belastingadvies (StBerG), §§ 51 e.v. Verordening inzake de uitvoering van de Regeling Belastingadviseurs, Belastingadviseurs en Belastingadviesbureaus (DvStB).
Territoriale reikwijdte:
  1. Bondsrepubliek Duitsland.
  2. Europese landen, Turkije, Rusland. Federatie en de andere staten van de voormalige Sovjet-Unie, alsmede niet-Europese gebieden van Europese staten die deel uitmaken van de EU of de EER. Verzekerde zijn aansprakelijkheidsclaims, (1) die worden ingediend voor de rechtbanken van deze landen en (2) die voortvloeien uit de schending of niet-inachtneming van de wet van deze landen.
  3. Wereldwijd ter hoogte van het wettelijk voorgeschreven minimumverzekeringsbedrag voor aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit de schending of niet-naleving van buitenlands recht, voor zover deze zijn ontstaan in het kader van de zakelijke bijstand in belastingzaken met betrekking tot het belastingrecht van deze landen en de regeling uitsluitend is gebaseerd op het Duitse recht. In deze gevallen is de verplichting van de verzekeraar om uitkeringen te betalen beperkt tot vier keer het wettelijk voorgeschreven minimum verzekerde bedrag. Indien de overeengekomen verzekerde contractsom lager is dan vier keer het verzekerde minimumbedrag, is de verplichting van de verzekeraar om uitkeringen te betalen in de genoemde gevallen beperkt tot de verzekerde contractsom.
  4. De verzekering is niet van toepassing op aansprakelijkheidsclaims die voortvloeien uit activiteiten die worden uitgevoerd via filialen, dochterondernemingen of andere adviesbureaus in het buitenland, voor zover deze niet zijn gedekt door een speciale overeenkomst.

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 10 paragraaf 3 MDStV:

Martin Pekala en Nils Hoefer
PBS Pekala und Partner mbB
Belastingadviesbureau
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn

Telefoon: +49 5251/54638-0
Fax: +49 (0)5251/54638-99
E-Mail: info@pb-steuern.de

Foto's: fotolia.de, istockphoto.de, HochGLANZ stadsmagazine UG, Jonas Pohl, Lina Loos

ontwerp en uitvoering van de website: SILBERWEISS reclamebureau

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Disclaimer: PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft heeft de inhoud van de internet presence met grote zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin moet elke garantie, aansprakelijkheid of waarborg voor juistheid, actualiteit en volledigheid worden uitgesloten. Dit geldt ook voor alle links binnen de internetpresentie. PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft neemt daarom uitdrukkelijk afstand van de illegale of immorele inhoud van de gelinkte pagina's. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de via de link aangeboden informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet PBS Pekala und Partner mbB Steuerberatungsgesellschaft die slechts naar de publicatie verwijst door het plaatsen van de link.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitanten zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.