Inkomende counseling voor buitenlanders met inkomen in Duitsland

Buitenlandse particulieren kunnen in Duitsland beperkt worden belast met een zogenaamd binnenlands inkomen. Dit kunnen grensoverschrijdende pendelaars zijn die in dienst zijn of freelancen in Duitsland, maar niet wonen. Of buitenlanders met onroerend goed in Duitsland of andere Duitse "bronnen van inkomsten". Kunstenaars en atleten die actief zijn in Duitsland of leden van de raad van toezicht van Duitse bedrijven behoren ook tot deze categorie van beperkt belastingplichtigen en kunnen daarom door de Duitse belastingdienst worden belast - zelfs als ze niet in Duitsland wonen. Bepaalde regels en beperkingen in de Duitse wet op de inkomstenbelasting zijn van toepassing op deze beperkte belastingplicht, waarover wij u gedetailleerd advies geven en ondersteunen.

Uit ons aanbod van beperkte fiscale aansprakelijkheid:

  • Advies en voorbereiding van Duitse aangiften inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen
  • Advies over de belastingheffing op vastgoedbeleggingen in Duitsland
  • Advies over bronbelasting voor artiesten, sporters, raden van toezicht en vergunning- en rechthebbenden
  • Implementatie van belastingteruggaafprocedures voor bronbelastingen (Federale Centrale Belastingdienst)

Met veel inzet zijn wij uw aanspreekpunt voor beperkte belastingaansprakelijkheid in Duitsland. Wij adviseren vooraf over investeringen in Duitsland en verzorgen voor u alle belastingaangiften en communicatie met de Duitse belastingkantoren!

Beperkte belastingplichtigen worden in Duitsland alleen op hun binnenlandse inkomen belast. Zij kunnen geen gebruik maken van een aantal belastingverminderingen (basisaftrek, splitsingstarief, kinderaftrek, enz.), omdat deze gebaseerd zijn op de persoonlijke hoedanigheid van de belastingplichtige met onbeperkte belastingplicht (wereldinkomensbeginsel).

Duitsland heeft een wereldwijd netwerk van DTA's afgesloten. Toch zijn er landen waarmee geen overeenkomst inzake dubbele belastingheffing bestaat. In deze gevallen kunnen alleen nationale verrekeningsregels of administratieve richtlijnen, zoals het Auslandstätigkeitserlass (Besluit buitenlandse activiteiten), worden gebruikt om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Onbeperkte belastingplichtigen met afhankelijke personen in andere EU/EER-landen worden door middel van een reeks bijzondere regelingen (§1a Wet op de inkomstenbelasting) op dezelfde manier behandeld als binnenlandse belastingplichtigen.

Deze omvatten:

  • Toepassing van het tarief van de splitsingsbelasting voor echtgenoten die in het buitenland wonen, op voorwaarde dat zij niet permanent gescheiden zijn.
  • Overweging van alimentatiebetalingen aan de gescheiden of gescheiden echtgenoot (echte splitsing)

Voor belastingplichtigen met een beperkte belastingplicht bestaan er voorschriften voor de toepassing van een belastingaftrek van 15 % - 30 % door de betaler voor bepaalde inkomsten. De belastingaftrek moet over het algemeen worden uitgevoerd voor buitenlandse belastingplichtigen die bepaalde inkomsten genereren. De aftrekbelasting is meestal gebaseerd op de omzet, aangezien inkomensgerelateerde uitgaven niet altijd een rol spelen in deze procedure. Het is echter mogelijk om kosten af te trekken door een verzoek in te dienen bij de federale centrale belastingdienst (procedure voor belastingteruggaaf) of een beoordelingsmogelijkheid voor beperkte belastingplichtigen uit EU/EER-landen.

Wil je ons leren kennen?

Maak gewoon een afspraak met ons op een locatie bij u in de buurt.
We kijken uit naar uw komst!

>>Afspraak online regelen

Onze locaties: