Doradztwo przyjazdowe dla obcokrajowców posiadających dochody w Niemczech

Zagraniczne osoby fizyczne z tak zwanymi dochodami wewnątrzkrajowymi mogą podlegać w Niemczech obowiązkowi ograniczonego opodatkowania. Mogą to być osoby, dojeżdżające do pracy za granicą, zatrudnione w Niemczech albo pracujące w nich w wolnym zawodzie, ale nie mieszkające tam. Albo obcokrajowcy posiadający w Niemczech nieruchomości lub inne niemieckie „źródła przychodu”. Do kategorii osób ograniczenie zobowiązanych do płacenia podatków w kraju należą także aktywni w Niemczech artyści, sportowcy, albo członkowie rad nadzorczych niemieckich przedsiębiorstw, mogą więc – nawet bez miejsca stałego zamieszkania w Niemczech – zostać opodatkowani przez niemiecki fiskus. Dla tego ograniczonego obowiązku podatkowego obowiązują zawarte w niemieckim prawie o podatku dochodowym określone zasady i ograniczenia, w zakresie których doradzimy w szerokim zakresie i Ci pomożemy.

Z naszej oferty usług przy ograniczonym obowiązku płacenia podatków:

  • Doradztwo i sporządzanie niemieckich deklaracji podatkowych dla obcokrajowców podatkowych
  • Doradztwo w zakresie opodatkowania inwestycji w nieruchomości w Niemczech
  • Doradztwo w zakresie podatku potrącanego dla artystów, sportowców, członków rad nadzorczych oraz właścicieli licencji i praw
  • Prowadzenie postępowań dotyczących zwrotu podatku w zakresie podatku potrącanego (Centralny Federalny Urząd Podatkowy)<

Z zaangażowaniem zajmiemy się Twoimi sprawami związanymi z ograniczonym obowiązkiem podatkowym w Niemczech. Doradzimy przed faktem przy inwestycjach w Niemczech i zajmiemy się w Twoim imieniu wszystkimi deklaracjami podatkowymi oraz komunikacją z niemieckimi Urzędami Skarbowymi!

Ograniczeni podatnicy są opodatkowani w Niemczech tylko od swoich krajowych dochodów. Nie mogą oni korzystać z wielu ulg podatkowych (podstawowa ulga podatkowa, dzielona stawka podatkowa, ulga podatkowa na dzieci itd.), ponieważ są one oparte na osobistej zdolności podatnika z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasada dochodu światowego).

Niemcy zawarły ogólnoświatową sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istnieją jednak państwa, z którymi nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takich przypadkach w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania można stosować wyłącznie krajowe przepisy dotyczące zaliczania lub wytyczne administracyjne, takie jak dekret w sprawie działalności zagranicznej (Auslandstätigkeitserlass).

Podatnicy nie podlegający ograniczeniom z osobami na utrzymaniu w innych krajach UE/EOG są traktowani tak samo jak krajowi podatnicy nie podlegający ograniczeniom na podstawie szeregu specjalnych przepisów (§1a ustawy o podatku dochodowym).

Należą do nich:

  • Zastosowanie stawki podatku od podziału majątku dla małżonków mieszkających za granicą, pod warunkiem, że nie pozostają w trwałej separacji.
  • Uwzględnienie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małżonka pozostającego w separacji lub rozwiedzionego (real splitting).

Dla podatników z ograniczonym obowiązkiem podatkowym istnieją przepisy dotyczące wprowadzenia odliczenia podatkowego w wysokości 15 % - 30 % przez płatnika od określonych dochodów. Odliczenie podatkowe musi być zasadniczo dokonywane w przypadku zagranicznych podatników, którzy osiągają określone dochody. Podatek odliczany jest zazwyczaj w oparciu o obrót, ponieważ koszty związane z dochodem nie zawsze odgrywają rolę w tej procedurze. Możliwe jest jednak odliczenie kosztów poprzez złożenie wniosku do Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego (procedura zwrotu podatku) lub opcja oszacowania dla ograniczonych podatników z krajów UE/EOG.

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: