Delegowanie pracowników do Niemiec

Niemiecka globalna mobilność i zarządzanie ekspatriatami

Coraz więcej firm działa transgranicznie i deleguje pracowników do Niemiec. W celu stworzenia struktury produkcyjnej albo dystrybucyjnej w obcym kraju, prowadzenia dlugotrwałych prac montażowych albo realizacji innych projektów w Niemczech. Global Mobility oraz Expatriates-Management stały się powszechnymi pojęciami w świecie pracy – zwłaszcza w działach personalnych większych przedsiębiorstw. Z oddelegowaniem do pracy w Niemczech wiąże się szereg skomplikowanych wymogów prawnych i podatkowych, mogących stawiać duże wyzwania wszystkim zainteresowanym. Chętnie podejmiemy je razem z Tobą, jeśli chcesz delegować pracowników do Niemiec.

Można się z nami kontaktować w sprawach związanych z oddelegowaniem pracowników do Niemiec. Już przed oddelegowaniem kompleksowo doradzimy zarówno przedsiębiorstwu oddelegowującemu, jak i pracownikom, w sprawie prawnych oraz podatkowych skutków oddelegowania – i pomożemy przy wszystkich wynikających z niego obowiązkach zgłaszania oraz składania deklaracji podatkowej w Niemczech.

Z naszej oferty usług w zakresie oddelegowywania pracowników:

  • Badanie i doradztwo w zakresie prawno-podatkowych skutków oddelegowania z lub do Niemiec dla pracownika i pracodawcy (niemiecki podatek od wynagrodzeń, podatek dochodowy, ubezpieczenie społeczne)
  • Sporządzanie indywidualnych deklaracji podatkowych pracownika w Niemczech z uwzględnieniem osobistej sytuacji majątkowej i wybór odpowiedniego sposobu opodatkowania
  • Badanie powstania zakładów wymagających odprowadzania podatku dochodowego w wyniku oddelegowania pracowników (zakładów przedstawicieli handlowych albo zakładów budowlano-montażowych)
  • Badanie możliwego do zastosowania prawa ubezpieczeń społecznych i skutków dla obowiązku ubezpieczenia społecznego dla pracodawcy oraz oddelegowanego pracownika
  • Pomoc przy składaniu wniosków o konieczne zaświadczenia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (np. zaświadczeń A1, D/USA 101, uzgodnień wyjątkowych)
  • Sporządzanie i kontrola umów o oddelegowanie z uwzględnieniem niemieckiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Sporządzenie i obliczanie porozumień dot. wynagrodzeń (np. uzgodnienie o wynagrodzeniu netto albo metoda hypotax)
  • Badanie wpływu na podatek od wynagrodzeń w Niemczech przy określonych przez pracodawcę kosztach (np. dodatku mieszkaniowego, lotów do domu, szkoły, nauki języka, deklaracji podatkowych)
  • Przejęcie niemieckich deklaracji podatkowych dla oddelegowanych do Niemiec pracowników albo zagranicznych ekspatriatów

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: