Księgowość i sprawozdania roczne

Staranne przetwarzanie i opracowanie danych Twojej firmy

Wtykamy nosy w wasze księgi. Po co? Ponieważ uregulowane, staranne przetworzenie i opracowanie danych Twojej firmy to podstawa stabilnego zarządzania nią i fundament podejmowania decyzji, które sprawdzą się w przyszłości. Abyś mógł w pełni skoncentrować się na codziennej działalności, chętnie przejmiemy te zadania. Bezpośrednio u Ciebie lub online – tam, gdzie nas potrzebujesz. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Oczywiście możemy również doradzać, jeśli chcesz utworzyć własną księgowość. Zakres współpracy może być różny, w każdym jednak przypadku zwracamy uwagę na to, aby jakość prowadzenia ksiąg rachunkowych spełniała nasze wymogi i – o ile to możliwe – chcemy otrzymywać dane wyłacznie automatycznie, za pośrednictwem interfejsów. Możesz księgować za pomocą własnego oprogramowania (np. Lex-Office, Sevdesk itp.) i przekazywać nam dane cyfrowo za pośrednictwem Datev Connect Online w celu sprawdzenia ich wiarygodności, albo udostępniać je w celu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

A może chciałbyś więcej? Wtedy użyj naszego połączenia dla Klientów. Co to jest? Proste! Skonfigurujemy Ci dostęp do naszego centrum obrachunkowego, gdzie będziesz mógł prowadzić księgowość w oparciu o program Kanzlei Rechnungswesen firmy Datev. Dzięki temu nie trzeba przesyłać danych księgowych tam i z powrotem między firmą a kancelarią, niepotrzebnie Ci więc będzie oprogramowanie księgowe, będziemy mogli na bieżąco sprawdzać Twoją księgowość, doradzać Ci i szybko oraz łatwo wprowadzać korekty. Chętnie doradzimy w zakresie konfiguracji odpowiednich systemów i optymalizacji ich działania.

Nasze usługi:

  • Pomoc przy tworzeniu i prowadzeniu księgowości konta korrent, prowadzeniu bieżącej księgowości finansowej oraz terminowym składaniu deklaracji VAT
  • Tworzenie przekonujących analiz, np. analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa (BWA), porównań ma być/jest i ich omowienie w kontekście dyskusji rozmów miesięcznych lub kwartalnych
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w razie potrzeby z oceną wiarygodności)
  • Ujawnianie w elektronicznym Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger)
  • Sporządzanie śródrocznych sprawozdań finansowych i bilansów specjalnych
  • Raporty objaśniające do rocznych sprawozdań finansowych
  • Sporządzanie kalkulacji zysków podatkowych (EÜR)
  • Sporządzanie dokumentacji procesowej wymaganej zgodnie z GoBD (niemieckie rozporządzenie dot. zasad prawidłowego prowadzenia i przechowywania ksiąg, zapisów i dokumentów w formie elektronicznej oraz dostępu do danych)

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: