Deklaracje podatkowe dla firm

Deklaracje podatkowe w szczegółach

Kto prowadzi w Niemczech przedsiębiorstwo albo wykonuje krajową działalność gospodarczą we współpracy z przedsiębiorstwem zagranicznym, jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowej dla firm. Jakie dokładnie deklaracje należy sporządzać, zależy od szeregu czynników. Na wybór wpływają m.in. takie zagadnienia jak:

 • Forma prawna przedsiębiorstwa
 • Działalność gospodarcza albo w formie wolnego zawodu
 • Działalność objęta obowiązkiem odprowadzania podatku od towarów i usług albo działalność jako mały przedsiębiorca
 • odzaje wpływów
 • Liczba uczestniczących osób/wspólników
 • Stosunki między zintegrowanymi spółkami

Za pomocą deklaracji podatkowej przedsiębiorstwa zgłaszają Urzędowi Skarbowemu określone wskaźniki, m.in. swój zysk, podstawę wymiaru podatku od towarów i usług albo wysokość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podają one także w deklaracji podatkowej informacje o prawach wyboru, z jakich skorzystały i informują Urząd Skarbowy o zagadnieniach mających znaczenie podatkowe.

 

Terminy składania deklaracji podatkowych

Deklaracje podatkowe należy składać w określonych terminach, obowiązujących ogólnie albo z określonej okazji. Kto nie zatrudnił doradcy podatkowego, zasadniczo musi złożyć deklarację podatkową dla swojej firmy do dnia 31.07. roku następnego. Jeżeli deklaracje podatkowe są sporządzane przez doradcę podatkowego, termin ich składania przedłuża się do ostatniego dnia lutego roku po roku następnym. Należy stosować się do terminów, niezależnie od tego, czy zatrudniło się doradcę podatkowego, czy nie, bowiem przy nieterminowym ich składaniu administracja finansowa nakłada opłaty za opóźnienie. Należy także brać pod uwagę fakt, że spóźnione złożenie deklaracji podatkowej może zostać potraktowane jako czasowe uszczuplenie należności podatkowej, a więc jako czyn karalny.

Odmienne terminy obowiązują dla deklaracji, które należy sporządzać z określonych okazji, np. w przypadku wypłaty dywidend w spółce kapitałowej, przez złożenie zgłoszenia podatkowego od zysków kapitałowych.

Bądź więc uważny i prowadź dokumentację o znaczeniu dla podatkowości na bieżąco oraz w sposób uporządkowany. Pamiętaj przy tym, że kancelarie zajmujące się doradztwem podatkowym mają dużo pracy szczególnie pod koniec roku i przy późniejszym udostępnieniu dokumentów Twoje deklaracje podatkowe nie będą mogły zostać terminowo opracowane.

Aby do tego nie doszło, przypominamy naszym Klientom z odpowiednim wyprzedzeniem o ich obowiązkach z zakresu deklaracji podatkowych i wzywamy do przekazywania dokumentów. Na podstawie Twoich dokumentów, naszej wiedzy i interpretacji prawa, sporządzamy dla Ciebie wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i przekazujemy je Urzędom Skarbowym, w oparciu o wymogi prawne, wyłącznie w formie  elektronicznej.

Doradztwo przewidujące i planujące

Jako Twoj doradca finansowy nie tylko zestawiamy liczby i wprowadzamy je do formularzy. Za pomocą przewidującego i planującego doradztwa wnosimy wkład w korzystanie ze stworzonych przez ustawodawcę możliwości i ulg – optymalnie, na podstawie Twoich potrzeb i możliwości. Za gołymi liczbami dostrzegamy bowiem Twoje przedsiębiorstwo oraz Twoje życzenia, a motywuje nas możliwość podejmowania ciągle nowych wyzwań i skutecznego ich domykania. Chcemy uzyskiwać najlepsze wyniki, nie ryzykując przy tym powstania zagrożeń dla Ciebie. W związku z tym przykładamy dużą wagę do przejrzystych wyjaśnień i klaryfikujących sytuację dowodów, które załączamy do naszych deklaracji podatkowych.

Ponieważ z zasady jesteśmy przez naszych Klientów upoważniani, wyjaśniamy pojawiające się pytania bezpośrednio z administracją finansową i na żądanie udostępniamy jej pożądane dokumenty i dowody.

Po wpłynięciu decyzji podatkowej sprawdzamy ją, porównując ze sporządzoną przez nas deklaracją podatkową. Jeżeli decyzja jest zgodna z naszymi obliczeniami, przekazujemy Ci oryginał z naszą parafką kontroli. Jeżeli Urząd Skarbowy odbiegł od naszego wyliczenia, analizujemy wraz z Tobą powody różnicy, omawiamy konsekwencje i decydujemy wspólnie, czy uznajemy zmiany, czy chcemy je zakwestionować za pomocą środka odwoławczego.

Dzięki naszemu doradztwu oszczędzasz czas i pieniądze! Skup się więc na swoich zasadniczych kompetencjach i zostaw nam zagadnienia podatkowe.

Zestawienie deklaracji podatkowych dla firm:

 • Deklaracja podatkowa osób prawnych wraz z rozłożeniem wpływów z podatków
 • Deklaracja o podatku od działalności gospodarczej wraz z rozłożeniem wpływów z podatków
 • Deklaracja VAT
 • Wyszczególnione ustalenie zysku<
 • Wyszczególnione i jednolite ustalenie
 • Zgłoszenie podatkowe od zysków kapitałowych

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: