Osoby dojeżdżające do pracy za granicą i ekspatriaci

Usługi doradcze dla osób fizycznych

W wyniku otwarcia granic i powiązania przestrzeni gospodarczych nie tylko firmy sa związane z zagranicą – także osoby fizyczne mają często, do tego silne, punkty styku z innymi krajami: czy to w ramach delegacji pracowniczej, ekspatriacji lub impatriacji dla zagranicznego pracodawcy, dłuższych pobytów za granicą w ramach prac budowlanych i montażowych, częstych podróży służbowych za granicę, czy to codziennego dojeżdżania do pracy w sąsiednim kraju zagranicznym. Europejskie swobody otwierają przed pracownikami różnorodne okazje i możliwości zawodowe.

W przypadku aktywności zawodowej powiązanej z Niemcami i innymi krajami oferujemy kompleksowe doradztwo we wszystkich zakresach prawnych i podatkowych. Jesteśmy nie tylko specjalistami w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, ale także mówimy płynnie po angielsku, polsku i niderlandzku, aby w pełnym zakresie wesprzeć Cię w Twoim języku we wszystkich prywatnych i zawodowych sprawach i zamiarach o odniesieniu transgranicznym. W kraju i za granicą: za pośrednictwem naszej rozległej sieci możemy pomóc Ci w każdym kraju. Skorzystaj z naszych rozległych doświadczeń w zakresie Twoich spraw zawodowych z kontekstem zagranicznym!

Z naszej oferty usług dla osób dojeżdżających do pracy za granicą i ekspatriatów:

  • Doradztwo w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Niemcami a różnymi krajami, w przypadku krajów bez umów albo rozporządzenia w sprawie zatrudnienia za granicą
  • Prawne i podatkowe doradztwo dla pracowników oddelegowanych za granicę lub przy podejmowaniu innej pracy za granicą, z uwzględnieniem zawodowej i osobistej sytuacji majątkowej w kraju miejsca zamieszkania
  • Doradztwo dla osób dojeżdżających do pracy za granicą albo przy podjęciu pracy dla pracodawcy zagranicznego z działalnością w kraju miejsca zamieszkania (Homeoffice, praca w terenie)
  • Doradztwo i sporządzanie niemieckich deklaracji podatkowych dot. podatku dochodowego dla ekspatriatów i osób dojeżdżających do pracy za granicą za stąłą cenę, z uwzględnieniem zagadnień specjalnych (koszty przeprowadzki, prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego, rodzinne wyjazdy do domu, koszty podróży, ryczałty za diety, możliwości wnioskowania, sposoby opodatkowania, stałe miejsce zamieszkania za granicą)
  • Badanie wpływu podjętej działalności na zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności badanie możliwego do zastosowania prawa ubezpieczeń społecznych
  • Pomoc przy składaniu wniosków o konieczne zaświadczenia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (np. zaświadczenia A1, D/USA 101, uzgodnień wyjątkowych)
  • Sporządzanie i kontrola umów o oddelegowanie albo uzgodnień dot. wynagrodzeń i podatkowych skutków niektórych przejęć kosztów przez pracodawcę w celu optymalizacji płacy

 

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: