Międzynarodowe prawo dotyczące podatku od spadku i darowizny

Również w zakresie prawa dotyczącego podatków od spadku i darowizny istnieją zagadnienia transgraniczne, mające punkty styku z międzynarodowym prawem podatkowym. W międzynarodowym prawie dotyczącym podatku od spadku i darowizny przesłanką do stwierdzenia obowiązku podatkowego może być w niektórych zagranicznych systemach prawnych obok miejsca zamieszkania osób, których sprawa dotyczy, albo położenia majątku, także narodowość spadkodawcy. Tutaj w Niemczech może istnieć ograniczony obowiązek podatkowy od spadków i darowizn w Niemczech dla osób, które nie mają niemieckiego miejsca zamieszkania.

Z naszej oferty usług w zakresie międzynarodowego podatku od spadku i darowizny:

  • Strukturyzacja sukcesji majątku z uwzględnieniem majątku w Niemczech, w kontekście obowiązującego prawa spadkowego i niemieckiego prawa podatkowego
  • Sporządzanie niemieckich deklaracji dotyczących podatku od spadku i darowizny w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego w Niemczech z tytułu majątku krajowego (nieruchomości)
  • Kontrola i koordynacja spraw związanych ze spadkiem i darowizną za granicą z udziałem zagranicznych kolegów po fachu
  • Badanie możliwego do zastosowania prawa spadkowego, strukturyzacja klauzul formy prawnej i składanie wniosków o Europejski Certyfikat Spadkowy w odniesieniu do Niemiec

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: