Ceny rozliczeniowe

Przy stosunkach związanych ze świadczeniami z przedsiębiorstwami powiązanymi, znajdującymi się za granicą, firmy muszą spełniać dokładne wytyczne dotyczące obliczania świadczenia oraz świadczenia wzajemnego (tzw. cen rozliczeniowych). Ma to zapobiec planowemu wykorzystywaniu różnic podatkowych między różnymi krajami za pomocą niedozwolonego kształtowania cen. Ceny rozliczeniowe oraz ich dokumentacja na użytek transgranicznych powiązań handlowych między powiązanymi przedsiębiorstwami stają się dla przedsiębiorstw posiadających spółki zagraniczne coraz ważniejsze, bowiem zarówno administracje finansowe, jak i ustawodawcy podatkowi zajmowali się tym tematem w minionych latach w coraz szerszym zakresie i wydali dużo nowych ustaw i wytycznych. W przyszłości będzie to w tym samym stopniu dotyczyć spółek-córek, jak i stałych zakładów.

Z naszej oferty usług dotyczących cen rozliczeniowych:

  • Rozwój i kontrola dokumentacji dotyczącej cen rozliczeniowych oraz doboru metod
  • Koordynacja i uzgodnienia z kolegami po fachu z krajów, których sprawa dotyczy
  • Implementacja systemów cen rozliczeniowych w aspekcie podatkowym i prawnym

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: