Doradztwo w zakresie prac budowlanych lub montażowych w Niemczech

Prace budowlane i montażowe w Niemczech mogą wiązać się dla zagranicznych firm budowlanych oraz producentów maszyn ze specyficznymi wyzwaniami. Dotyczy to zarówno obowiązujących w ich przypadku podatkowych i prawnych warunków ramowych, związanych z wieloma przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Chętnie zdejmiemy Ci z głowy te podatkowe przeszkody i pułapki, abyś mógł się wraz ze swoim przedsiębiorstwem skupić na realizacji zleceń w Niemczech.

Z naszej oferty usług dotyczących prac budowlanych i montażowych za granicą:

  • Kontrola zagadnień z zakresu podatku od wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych akceptacja wszystkich niezbędnych rejestracji i raportów w Niemczech
  • Sprawdzanie i doradztwo w związku z tworzeniem placów budowy i montażu w Niemczech
  • Doradztwo i wsparcie w ubieganiu się o zwolnienia z niemieckiego podatku budowlanego
  • Doradztwo w zakresie podatku od sprzedaży i przejęcia obowiązków deklaracyjnych w Niemczech, w szczególności w zakresie niemieckiej zasady samonaliczania opłat za roboty budowlane

Zarówno zgodnie z niemieckimi przepisami podatkowymi, jak i umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, prace budowlano-montażowe w Niemczech mogą zostać zakwalifikowane jako podlegający opodatkowaniu stały zakład, jeżeli zostanie przekroczony określony czas wykonywania budowy w Niemczech. Niemiecka ordynacja podatkowa wyznacza okres 6 miesięcy, podczas gdy powszechne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują przeważnie okres 9 lub 12 miesięcy.

Utworzenie stałego zakładu ze względu na czas trwania prac w Niemczech pociąga za sobą różnorodne konsekwencje podatkowe: stały zakład podlega opodatkowaniu w Niemczech, co pociąga za sobą odpowiednie obowiązki rejestracyjne i deklaracyjne.

Powstanie w Niemczech stałego zakładu ma konsekwencje w zakresie wypłat wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, podlegającym niemieckiemu podatkowi od wynagrodzeń. To z kolei prowadzi – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – do powstania obowiązków podatkowych w kraju zatrudnienia. Przy przenoszeniu pracowników do innego przedsiębiorstwa, dla którego zostały już przekroczone odpowiednie okresy wyznaczające powstanie stałego zakładu w Niemczech, konsekwencje wynikające z reguł tworzenia stałego zakładu mogą również dotknąć pracodawcę zagranicznego, jeśli inne przedsiębiorstwo będzie traktowane jako pracodawca komercyjny.

Z punktu widzenia prawa ubezpieczeń społecznych należy wyjaśnić, czy zatrudnieni pracownicy podlegają niemieckiemu ubezpieczeniu społecznemu. W przypadku prac trwających do 24 miesięcy można korzystać z europejskich przepisów dotyczących delegowania, umów o ubezpieczeniu społecznym lub przepisów dotyczących wysyłania zgodnie z niemieckim kodeksem prawa socjalnego. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy personel w kraju docelowym jest rekrutowany na lokalnym rynku pracy.

W przypadku prac na działkach lub w budynkach podatek VAT jest zwykle przypisany do państwa prowadzącego działalność lub państwa położenia nieruchomości. Powoduje to powstanie obowiązku rejestracji jako płatnik podatku od towarów i usług w Niemczech, przy czym także w przypadku prac budowlanych zgodnie z przepisami krajowymi stosuje się powszechne przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę (tzw. odwrotne obciążenie, reverse charge). Obowiązku płatności podatku od towarów i usług należy również przestrzegać w przypadku dostaw materiałów z Niemiec lub innych krajów bezpośrednio na plac budowy w Niemczech.

Niemiecką specyfiką jest podatek potrącany przy robotach budowlanych. Zgodnie z przewidującym go przepisem odbiorca robót budowlanych w Niemczech musi część wynagrodzenia uzgodnionego z zagraniczną firmą budowlaną wpłacić bezpośrednio do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Podatek potrącany przy robotach budowlanych ma na celu zapewnienie opodatkowania dochodów w Niemczech i ograniczenie nielegalnego zatrudnienia w branży budowlanej. Od 01.01.2002 roku zleceniodawcy robót budowlanych będący przedsiębiorcami są zobowiązani do zachowania 15% kwoty faktury i odprowadzenia jej do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Inaczej rzecz się ma, jeśli firma niemiecka wykonuje prace budowlane dla niemieckiej lub zagranicznej osoby/firmy za granicą. W takim przypadku nie ma obowiązku potrącania przy robotach budowlanych podatku.

Zagraniczny przedsiębiorca budowlany może uniknąć niemieckiego podatku potrącanego przy robotach budowlanych, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia budowlanego wystąpi do niemieckiego Urzędu Skarbowego o zaświadczenie o zwolnieniu i przedstawi je wykonawcy. O zaświadczenie takie należy wystąpić z odpowiednim wyprzedzeniem tzn. co najmniej 6 tygodni przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: