podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług

Jasny jak Słońce podatek od towarów i usług? Tylko poprzez konieczne doradztwo i specjalizację!

Podatek VAT, albo podatek od towarów i usług towarzyszy nam na co dzień, jest bowiem wykazywany na niemal każdej fakturze, rachunku i paragonie. Pozornie prosty system wykazywania tego podatku oraz płacenie go w sposób zaliczkowy wiąże jednak w coraz większym stopniu zasoby przedsiębiorstw i firm doradczych. Podatek od towarów i usług wyewoluował w ostatnich latach w całkiem oddzielną dziedzinę prawa podatkowego którą w wielu zakresach można pojąć jedynie dzięki ścisłej specjalizacji. Już od dawna nowe trendy i nieustannie modyfikacje nie pochodzą jedynie od krajowego ustawodawcy. Głównym źródłem decyzji są dyrektywa Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i Trybunał Sprawiedliwości (EuGH), bowiem podatek od towarów i usług jest jedyną dziedziną podatkową, w której europejska harmonizacja jest daleko zaawansowana. Kto jednak nie śledzi na bieżąco aktualnego rozwoju sytuacji i orzecznictwa EuGH dotyczącego podatku od towarów i usług, szybko straci orientację.

Nasze podejście doradcze

Przy naszym doradztwie z zakresu podatku od towarów i usług najważniejszy jest Klient i jego działalność gospodarcza. Badamy i kontrolujemy istniejące stosunki dostawcze i usługowe, zajmujemy się prawidłową realizacją i optymalizacją Twojej działalności oraz wykonywaniem koniecznych formalności. Zawsze traktujemy nasze doradztwo z zakresu podatku od towarów i usług także jako punkt przecięcia z naszymi innymi specjalizacjami. Kto działa międzynarodowo i tworzy struktury organizacyjne za granicą, sprawia, że pojawiają się pytania nie tylko dotyczące międzynarodowego prawa podatkowego, ale także zmiany dotyczące podatku od towarów i usług z powodu transgranicznych struktur dostawczych. A kto chce scyfryzować swoją księgowość, kawałek dalej cyfryzuje zawsze także dotyczące go zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług. Najchętniej doradzamy w tych zakresach kompleksowo – od A do Z.

Z oferty usług naszej specjalizacji – podatku od towarów i usług:

VAT powinien pozostać neutralny dla przedsiębiorcy, tzn. nie powinien go obciążać. Przedsiębiorca musi zapłacić podatek od sprzedaży wykazany w fakturach, a zafakturowany podatek od sprzedaży może być uznany za podatek naliczony i zbilansowany z podatkiem od sprzedaży. Jest to właściwie dość proste i odbywa się w dziale księgowości? Tak to działało przez długi czas. Jednak ze względu na rosnącą złożoność podatku VAT, w dzisiejszej rzeczywistości nie jest to już takie proste i w wielu przypadkach nie jest to już sprawa dla działu księgowości. Dotyczy to najpóźniej sytuacji, gdy istnieją stosunki usługowe z zagranicą, a europejskie mechanizmy zaczynają obowiązywać w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych i wewnątrzwspólnotowego nabycia, przesunięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT (procedura odwrotnego obciążenia), jak również przypadków eksportu i importu w odniesieniu do krajów trzecich, tj. krajów spoza Unii Europejskiej.

Ponadto podatek VAT jest uregulowany w sposób bardzo sformalizowany. W wielu miejscach odliczenie podatku naliczonego i zwolnienia podatkowe są uzależnione od spełnienia formalności, takich jak właściwe fakturowanie i księgowanie oraz dokumenty potwierdzające dostawy transgraniczne. Jeśli nie zostaną one spełnione, neutralność podatku VAT może zostać szybko obalona i stać się kosztownym źródłem błędów w firmie. Kwestie związane z podatkiem VAT są szczegółowo badane podczas audytów zewnętrznych, specjalnych audytów VAT lub kontroli VAT i oceniane za pomocą odpowiedniego oprogramowania do audytu. W związku z tym niedopełnienie formalności może szybko stać się dużym ryzykiem dla firm, a dodatkowe sankcje nie powinny być lekceważone.

W dzisiejszych czasach struktury zaopatrzenia i relacje usługowe rzadko ograniczają się do rynku krajowego. W przypadku przepływu towarów lub świadczenia usług, ze względu na swobodny przepływ usług i konwergencję obszarów gospodarczych, jest obecnie rzeczą normalną, że klient lub dostawca pochodzą z różnych krajów, a obszar działania przedsiębiorstwa nie kończy się na niemieckiej granicy państwowej. Transgraniczna działalność firm i freelancerów może bardzo szybko doprowadzić do opodatkowania obrotów i dodatkowych obowiązków sprawozdawczych w różnych krajach. Nie ma problemu, poradzimy Ci!

 • Doradztwo w zakresie dostawy towarów za granicę, dostawy lub nabycia towarów z innych krajów lub w innych krajach, w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia i przemieszczenia, transakcji łańcuchowych, transakcji trójstronnych oraz składów konsygnacyjnych za granicą
 • Doradztwo i sporządzanie umów dostawy oraz warunków realizacji dla celów VAT, w szczególności przy zastosowaniu Incoterms i indywidualnych warunków dostawy (identyfikacja dostawy ruchomej)
 • Weryfikacja zgodności z księgowością VAT i dokumentami towarzyszącymi, takimi jak listy przewozowe CMR lub potwierdzenia przybycia, numery identyfikacyjne VAT
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT przy imporcie towarów w ramach swobodnego przepływu towarów w UE, w Niemczech lub przy imporcie poza granicami Niemiec oraz przy dostawach eksportowych
 • Doradztwo VAT w zakresie usług transgranicznych, np. imprezy zagraniczne, targi, szkolenia i kongresy
 • Wsparcie przy sporządzaniu informacji podsumowujących i informacji intrastat
 • Doradztwo i wdrożenie procedury MOSS (Mini-One-Stop-Shop)

Z naszego punktu widzenia, działalność wysyłkowa stała się odrębną dziedziną doradztwa VAT, szczególnie ze względu na nieuniknione korzystanie z Amazon, Ebay i innych lub własnych platform internetowych. Dziedzina ta charakteryzuje się własnymi zasadami i wyzwaniem polegającym na jak najszybszym ustaleniu i ocenie dużej liczby transakcji, w sposób zautomatyzowany i cyfrowy, a jednocześnie zawsze z prawidłowym odzwierciedleniem podatku VAT. Czynności manualne są tu już od dawna przestarzałe. Jest to o wiele bardziej kwestia zrozumienia i wykorzystania systemów i rozwiązań programowych, które są już dostępne i które są stale dodawane. Należy zwrócić uwagę na programy do fakturowania, zarządzania towarami oraz obsługi płatności.

 • Doradztwo w zakresie podatku VAT przy zakładaniu i monitorowaniu działalności wysyłkowej
 • Doradztwo i przygotowanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących udziału w programie Amazon CEE lub PAN-EU
 • Sprawdzanie i monitorowanie odpowiednich progów dostaw we wszystkich zainteresowanych krajach
 • Połączenie systemów zarządzania towarami, oceny sklepu internetowego i dostawców usług płatniczych z Państwa księgowością finansową, np. Plentymarkets, JTL, Taxdoo, Paypal
 • Wsparcie przy rejestracji i przetwarzaniu zobowiązań podatkowych z tytułu sprzedaży za granicą

Przedsiębiorstwa, które posiadają więcej niż jedną firmę w Niemczech i za granicą lub założyły stałe placówki, muszą być również sprawne w zakresie podatku VAT i spotykać się z urzędami skarbowymi na równych prawach. Co więcej, są oni o krok przed Tobą i umiejętnie unikają możliwych zagrożeń. Wymiana usług pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, udziałami lub akcjonariuszami podlega własnym zasadom opodatkowania VAT. W tym przypadku konieczne jest ustalenie, kogo należy uznać za odrębnego przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o VAT lub czy udziały w spółce stanowią element podatkowej jedności VAT. Taka jedność podatkowa powstaje, w niektórych przypadkach z daleko idącymi konsekwencjami, jeżeli warunki są rzeczywiście spełnione (integracja finansowa, gospodarcza i organizacyjna z przedsiębiorstwem przedsiębiorstwa kontrolującego), a nie na przykład w wyniku prawa wyboru ze strony zainteresowanych przedsiębiorstw.

W przypadku przejęć przedsiębiorstw decydujące znaczenie ma sposób traktowania dla celów podatku VAT i przedstawienie tego w umowach za pomocą odpowiednich klauzul podatkowych. W tym przypadku, w zależności od rodzaju zakupu spółki (share deal lub asset deal), należy odpowiedzieć na pytanie dotyczące opodatkowania podatkiem VAT i odpowiednio sformułować klauzule umowne.

Wymiana usług pomiędzy spółką a jej udziałowcem również podlega specjalnym zasadom i regulacjom w zakresie podatku VAT, które powinny być sprawdzone i odpowiednio przestrzegane.

 • Doradztwo i badanie statusu przedsiębiorcy w ramach krajowych grup przedsiębiorstw i wzajemnych powiązań, słowo kluczowe: jedność podatkowa dla celów podatku obrotowego.
  opodatkowanie VAT nabycia przedsiębiorstwa oraz klauzule podatkowe, w szczególności dotyczące nieopodatkowanej sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości oraz transakcji na rynku nieruchomości
 • Doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wymiany usług z udziałowcami i spółkami powiązanymi z zagranicą lub neutralnych podatkowo transakcji między spółkami
 • Wsparcie w transakcjach i przeglądach due diligence
 • Przegląd VAT istniejących stosunków w zakresie dostaw i usług

Z punktu widzenia podatku VAT, niektóre branże mają swoje własne cechy szczególne z własnymi zasadami. Ważne jest, aby znać je z wyprzedzeniem i zoptymalizować ich stosowanie. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w różnych branżach i stałej wymianie z kolegami w kraju i za granicą, zgromadziliśmy szeroką wiedzę. Niemniej jednak ważne jest również, aby nie tracić szacunku dla złożoności i zachować czujność. Ponieważ to, co wczoraj było poprawne i logiczne, jutro może wyglądać inaczej.

 • Zwolnienia z VAT dla niektórych zawodów (zwłaszcza w dziedzinie edukacji, zdrowia i finansów)
 • Badanie stosowanej (obniżonej) stawki podatkowej z uwzględnieniem grup taryf celnych dla dostaw towarów
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT od usług budowlanych w kraju i za granicą (deweloperzy, generalni wykonawcy i podwykonawcy)
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT oraz klauzul umownych w związku z nabywaniem nieruchomości i transakcjami na rynku nieruchomości
 • Doradztwo w związku z usługami turystycznymi
 • Szczególne zagadnienia dotyczące dealerów samochodowych, takie jak zróżnicowane opodatkowanie, transakcje barterowe, finansowanie i prowizje
 • Usługi transportowe w kraju i za granicą oraz dziedziny pokrewne, takie jak załadunek i rozładunek, odprawy celne itp.

Jeśli chodzi o VAT, wolimy być obecni od samego początku i u Państwa boku, aby transakcje biznesowe mogły być analizowane w sposób ukierunkowany i realizowane zgodnie z prawem. Czasami jednak, problemy z podatkiem od sprzedaży wychodzą na jaw dopiero podczas kontroli podatkowej. W takim przypadku często konieczne jest ograniczenie szkód poprzez doradztwo w zakresie obrony. Jeśli nie jesteś naszym klientem, ale potrzebujesz naszego wsparcia w takim przypadku, oczywiście chętnie Ci pomożemy!

 • Przejęcie lub wsparcie podczas audytów podatkowych, specjalnych audytów podatku od sprzedaży oraz kontroli podatku od sprzedaży
 • Przejęcie postępowania odwoławczego w zakresie podatku obrotowego lub postępowania przed sądem skarbowym
 • Zbadanie możliwości ograniczenia szkód (korekty faktur i późniejsze udokumentowanie)

Często zdarza się, że zagraniczne przedsiębiorstwa są w Niemczech płatnikami podatku VAT, nie będąc jednocześnie zarejestrowanymi płatnikami podatku dochodowego. Właściwy jest wówczas urząd skarbowy w zależności od pochodzenia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeśli transport dostawy towarów rozpoczyna się w Niemczech, prowadzi to z reguły do obowiązku rejestracji VAT w Niemczech. Jednak również inne konstelacje i towarzyszące im okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej mogą powodować konieczność rejestracji dla celów podatku VAT w Niemczech. Chętnie pomożemy we wszystkich tych kwestiach - serdecznie zapraszamy!

 • Doradztwo w kwestiach podatku obrotowego w zakresie niemieckiej ustawy o podatku obrotowym
 • Deklaracja VAT w Niemczech dla firm zagranicznych
 • Wnioski o zwrot podatku naliczonego dla spółek z krajów trzecich
 • VAT od e-usług dla przedsiębiorstw zagranicznych z państw trzecich świadczących usługi online lub w inny sposób drogą elektroniczną na rzecz konsumentów europejskich (B2C)

Chętnie przyjedziemy do Państwa i aktywnie doradzimy w zakresie istniejących struktur lub uwrażliwimy Państwa pracowników księgowości, zakupów i sprzedaży poprzez szkolenia na konkretne i aktualne zagadnienia związane z VAT, dostosowane do Państwa firmy.

 • Prowadzenie szkoleń o tematyce ogólnej, bieżącej, a nawet branżowej
 • Kontrola podatku od sprzedaży w celu zidentyfikowania ryzyk, np. w odniesieniu do procesów zgodności i konstrukcji faktur
 • Audyt wstępny w kontekście zapowiedzianych audytów zewnętrznych, np. istniejących dowodów księgowych i bonów, audyt podatku od sprzedaży i roszczeń podatku naliczonego

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: