Towarzyszenie w trakcie kontroli z zewnątrz

Wpływ zarządzenia kontroli jako zapowiedź kontroli Urzędu Skarbowego lub administracji celnej zwykle wywołuje u przedsiębiorców pewną nerwowość. Poza możliwymi dopłatami podatku oraz wielkimi nakładami, z jakimi wiąże się kontrola, mogą też zostać ujawnione oszustwa podatkowe, które spowodują zwiększenie zakresu kontroli oraz mogą przynieść konsekwencje karne. Nie denerwuj się jednak! Kontrole Urzędu Skarbowego są tak samo elementem działalności gospodarczej, jak wysyłanie wezwań do zapłaty do zwlekających z płatnościami klientów. Plusem na samym początku jest na pewno to, że kontrola Urzędu Skarbowego z zasady jest zapowiadana, dzięki czemu możesz z odpowiedzialnym kontrolerem omówić i uzgodnić pierwsze sprawy organizacyjne. Powszechne są także – niestety znacznie też nieprzyjemniejsze – niezapowiedziane kontrole Urzędu Skarbowego.

Kto i co jest faktycznie sprawdzane, kiedy i przez kogo?

W trakcie kontroli inspektor zwykle zadaje na piśmie lub ustnie pytania dotyczące spraw, które chce wyjaśnić. Może zażądać dalszych dokumentów i omawia swoje dalsze zamiary i ustalenia.

Po wyjaśnieniu i prawnej ocenie kwestii podatkowych kontroler dokonuje ustaleń i pisemnie informuje o nich podatnika lub jego doradcę. Podatnik (lub jego doradca) ma następnie możliwość zajęcia w tej sprawie stanowiska.

Ustalenia, ewentualnie zmodyfikowane przez kontrolera, są omawiane w trakcie końcowego spotkania z podatnikiem i jego przedstawicielem. Można i należy w jego trakcie wyjaśnić pytania, omówić punkty widzenia i wykazać wynikające z kontroli implikacje podatkowe.

Po spotkaniu końcowym kontroler sporządza sprawozdanie pokontrolne. Na tej podstawie, ewentualnie po kolejnym omówieniu spornych punktów, zostają wydane – o ile to konieczne i dopuszczalne – nowe decyzje podatkowe. Można je następnie zaskarżyć za pomocą odpowiednich środków prawnych, zwykle w drodze sprzeciwu.

Nasze zadanie zaczyna się na długo przed właściwą kontrolą. Ponieważ podstawą sprawnej i nieskomplikowanej kontroli często jest jakość księgowości płacowo-finansowej. Im lepiej wspólnie wykonamy swoje zadania w tych zakresach i im intensywniejsza była wymiana między klientem a PBS, tym większe jest prawdopodobieństwo, że kontrola podatkowa zakończy się bez konieczności dopłaty podatku. Dla nas nie byłby to pierwszy raz!

Oczywiście kontrola podatkowa Urzędu Skarbowego nie ogranicza się do podstawowych zagadnień związanych z rachunkowością płacowo-finansową. Dlatego w przypadku kontroli stoimy u Twego boku z całym naszym doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego od chwili wpłynięcia zawiadomienia o kontroli. Oprócz kompetencji fachowych i znajomości aktualnego orzecznictwa, naszym silnym atutem jest wieloletnie doświadczenie dotyczące przebiegu kontroli podatkowej oraz w zakresie kontaktów z kontrolerami Urzędu Skarbowego. W trakcie kontroli wyjaśnimy Ci Twoje prawa i obowiązki, wesprzemy Cię przy wyjaśnianiu krytycznych kwestii oraz – w razie potrzeby – stawimy prawnie czoła kontrolerowi.

Nawiasem mówiąc, nie jest konieczne, abyś był naszym klientem, zanim na Twoje zlecenie będziemy asystować przy kontroli. Jeżeli sobie tego zażyczysz, zaczniemy działać dopiero po zarządzenia o przeprowadzenie kontroli albo obsłużymy kontrolę podatkową w imieniu kolegów po fachu. Gwarantujemy przy tym najwyższy poziom profesjonalizmu i ochrony klienta.

NASZE USŁUGI:

 • Kontrola, przegląd i przygotowanie dokumentów po złożeniu ich przez klienta w naszym biurze przed rozpoczęciem kontroli podatkowej
 • Udział i asysta podczas kontroli podatkowej z terenu naszej kancelarii lub w pomieszczeniach służbowych naszych klientów
 • Składanie oświadczeń oraz sporządzanie zestawień dokumentów i dowodów wymaganych przez kontrolera Urzędu Skarbowego
 • Informowanie klienta w dowolnie przez niego wybranych momentach o bieżącym stanie kontroli
 • Odbycie końcowej rozmowy z kontrolerem oraz w razie potrzeby z osobami kierującymi poszczególnymi zakresami kontroli (na życzenie wspólnie z klientami)
 • Analiza sprawozdania z przeprowadzonej kontroli podatkowej
 • Analiza wszelkich ewent. wynikających z tego zmian decyzji podatkowych i decyzji dotyczących wymiaru podatku
 • Oczywiście, gdyby w ramach kontroli miało nie dojść do pożądanego rozwiązania, wesprzemy Cię także w postępowaniu odwoławczym lub sądowym

TWOJE KORZYŚCI:

 • Asysta kontrolerów ze strony fachowców stwarza dobrą atmosferę pracy
 • Udostępnianie pomieszczeń i personelu odciąża Twoje zasoby
 • Wieloletnie doświadczenie pomaga identyfikować zagrożenia i rozwiązywać problemy na wczesnym etapie
 • Dostęp do innowacyjnych modeli procesu kontroli, baz danych i orzecznictwa
 • Sterowanie i priorytetyzacja przepływu informacji do kontrolerów

Chciałbyś nas poznać?

Po prostu umów się z nami w najbliższym miejscu.
Czekamy na Ciebie!

>> Umówić się na spotkanie online

Nasze lokalizacje: