Toezicht op buitenlandse audits

De ontvangst van een controleopdracht als aankondiging van een belastingcontrole of een zogenaamde 'tax field audit' van de belastingdienst of de douaneadministratie leidt regelmatig tot een zekere nervositeit bij ondernemers. Naast mogelijke belastingachterstanden en de grote inspanningen en kosten die met de controle gemoeid zijn, kan ook belastingontduiking aan het licht komen, met als gevolg een verlenging van de controle en de bijbehorende strafrechtelijke gevolgen. Maar wees niet geïrriteerd! Belastingcontroles zijn net zo goed een onderdeel van een bedrijfsactiviteit als het aanmanen van in gebreke blijvende klanten. Het is positief dat de belastingcontrole in het begin meestal wordt aangekondigd en dat u daardoor de eerste organisatorische zaken vooraf met de verantwoordelijke accountant kunt bespreken en coördineren. Ook onaangekondigde belastingcontroles komen veel vaker voor - maar veel onaangenamer - zijn onaangekondigd.

Wie en wat wordt er daadwerkelijk gecontroleerd, wanneer en door wie?

In principe kan elk bedrijf worden gecontroleerd. Terwijl grote bedrijven soms doorlopend worden geauditeerd, hebben sommige kleine en middelgrote bedrijven het geluk dat ze jarenlang niet worden geauditeerd.

Het verloop en de reikwijdte van de fiscale controle zijn vastgelegd in de schriftelijke controleopdracht. Hierin staat de rechtsgrond voor de controle, de naam van de accountant, de datum en plaats van de controle, het begin van de controle, de controleperiode (meestal drie boekjaren) en de feitelijke omvang van de controle (meestal de soorten te controleren belasting).

Het fiscaal recht voorziet - in tegenstelling tot het socialezekerheidsrecht - niet in een roulatie van fiscale controles. Afhankelijk van bepaalde omzet- en winstcijfers worden sommige grote bedrijven zelfs jaarlijks geauditeerd. De controlecyclus voor kleine en middelgrote ondernemingen staat daarentegen ter discretie van de fiscus. In sommige gevallen zijn onderwerpen uit de sector (bijv. postorderbedrijven) of juridische aanpassingen (bijv. kasboekhouding) bepalend voor de controle. Aan de andere kant kunnen anonieme meldingen, controlemeldingen of puur toeval ook leiden tot een audit.

In het kader van de externe controle kan het belastingkantoor een actueel overzicht krijgen van de onderneming en haar bedrijfsactiviteiten in plaats van alleen de jaarrekeningen en belastingaangiftes van het officiële kantoor te onderzoeken. Uiteraard worden de balansen en de fiscale winstberekeningen alsmede de belastingaangiften eerst op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Daarnaast zijn er verschillende aandachtspunten bij audits, afhankelijk van de onderneming, de branche, de omvang van de onderneming of ook vanwege speciale auditgebieden van de belastingdienst. Deze kunnen het onderzoek en de verificatie van de ontvangstenzijde omvatten, alsmede de verificatie van de wettigheid van het type en het bedrag van de exploitatiekosten. Wie denkt dat de belastingdienst dagenlang door dossiers en papieren graaft, vergist zich. Intussen worden steeds meer belastingcontroles digitaal uitgevoerd. Op basis van de digitaal aangeleverde gegevens van de salarisadministratie en de financiële boekhouding analyseren de auditdiensten de zwakke punten en onregelmatigheden met behulp van auditsoftware. Bovendien kan de belastingdienst talrijke databanken aanboren en zo bewijzen dat bedrijven te lage winstmarges hebben of vragen stellen over boek- en documentbewijs.

Elke audit wordt min of meer als een belasting ervaren, ongeacht de frequentie en het type van de tests. De onderneming of de belastingadviseur moet de accountants, contactpersonen en talrijke documenten ter beschikking stellen. Dit bindt de capaciteiten. Bovendien is het in sommige gevallen niet mogelijk om te voorkomen dat het management of het hoger personeel moet deelnemen aan de fiscale controle.

Overzicht van de fiscale controles

  • Tax audit
  • Sales tax special audit
  • Verkoopbelastingoverzicht
  • speciale loonbelasting controle
  • Kasregistercontrole
  • Sociale veiligheidsaudit
  • Douanecontrole

Dem Externe auditors zijn wettelijk beperkt in hun bevoegdheden en de belastingbetaler is verplicht om mee te werken. Dit is in de meeste gevallen aan te raden omdat het belastingkantoor uiteindelijk ook de middelen heeft om bij gebrek aan of gebrek aan medewerking een inschatting te maken, wat bijna altijd ten koste gaat van de belastingbetaler.

Als u als ondernemer sociale verzekeringsplichtige werknemers in dienst heeft, komt de Duitse pensioenverzekering meestal om de drie jaar bij u langs en bekijkt u naast de sociale verzekeringsrechtelijke kwesties ook uw fiscale verplichtingen in het kader van de Artists' Social Security Fund.

Gelukkig hebben niet alle bedrijven te maken met de douane. Maar vooral in de bouw, het transport en de logistiek, evenals in de horeca, maken bezoeken van de douane deel uit van het dagelijks leven.

Wij hebben bij PBS ruime ervaring met fiscale controles, onder andere omdat we zelf zijn opgeleid in de financiële administratie en bekend zijn met de procedures.

Daarnaast leven we ook respect en eerlijkheid ten opzichte van de auditautoriteiten. Begrip voor de andere partij en discussies op ooghoogte hebben immers al menig probleem snel opgelost, ook in eerder vastgelopen situaties.

Wil je ons leren kennen?

Maak gewoon een afspraak met ons op een locatie bij u in de buurt.
We kijken uit naar uw komst!

>>Afspraak online regelen

Onze locaties: