PBL-adwokaci-Paderborn-Martin-Pekala

Martin Pekala

„Myśleć strategicznie. Wykorzystywać okazje. Odpowiadać przy tym za Twój sukces”.

Zajrzeć za kulisy. Z profesjonalną wiedzą w ręku dążyć do swoich celów, znajdować kreatywne rozwiązania, porzucając przy tym odważnie utarte ścieżki i wkroczyć na niezbadane tereny. To moja siła napędowa. Po studiach w Wyższej Szkole Zawodowej Finansów Nadrenii Północnej-Westfalii w Nordkirchen pracowałem początkowo (do końca 2006 roku) w służbie wyższego szczebla Urzędów Skarbowych Höxter i Paderbornu. Stamtąd przeszedłem do działu podatkowego firmy Schüco International KG, gdzie zdobyłem bogate doświadczenie w koncernie o międzynarodowym zasięgu. Niemal w tym samym czasie założyłem Kancelarię Doradztwa Podatkowego Pekala, kładąc tym samym kamień węgielny dzisiejszej kancelarii PBS. Od listopada 2010 do czerwca 2014 pracowałem również w Spółce doradztwa podatkowego i audytu bieglych rewidentów HLB Stückmann und Partner w Bielefeldzie.

Zainteresowanie międzynarodowymi powiązaniami i działalnością transgraniczną skłoniło mnie do wzięcia udziału w kursie doradców specjalistów międzynarodowego prawa podatkowego, który odbyłem w Berlinie wiosną i latem 2014 roku. Na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu zostałem w listopadzie 2014 roku mianowany przez Federalną Izbę Doradców Podatkowych "doradcą-specjalistą ds. międzynarodowego prawa podatkowego".

Główne zakresy działalności

  • Doradztwo i strukturyzacja w zakresie podatku od towarów i usług
  • Transgraniczne doradztwo podatkowe dla firm i osób fizycznych
  • Opodatkowanie personelu lotniczego
  • Prawo podatkowe spółek osobowych i kapitałowych
  • Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania
  • Doradztwo z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw

Profil

  • Bogate doświadczenie w administracji finansowej, przemyśle i firmach konsultingowych
  • Kontakty z rozległą siecią ekspertów z różnych dziedzin
  • Duża motywacja, elastyczność i silna dążność do celu
  • Języki prowadzenia korespondencji: angielski i polski

<< wróć do przeglądu Partnerów